Svečturu sveces

Vienmēr pārliecinieties lai sveces svečturī taisni un stingri iestiprinātas. Kā arī pārliecinieties lai tās neatrodas viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā. Vienmēr nodzēsiet sveces kad tās izdeg 3 cm virs svečtura malas. Ja tiek lietotas dekorācijas, tad nededziniet sveci zemāk par 5 cm virs dekorācijas.

Tējas sveces

Tējas svecītes parasti ir metāla trauciņos, kas labi satur izkusušo parafīnu. Tādējādi šīs sveces var lietot dažādos svečturos, arī tādos, kuri atvērti gaisa plūsmai. Taču vienmēr pārliecinieties lai gaisa plūsma būtu adekvāta. Nepārvietojiet tējas svecītes, ar pilnībā izkusušu parafīnu. Un neļaujiet tām izdegt pavisam, tas var izraisīt ugunsgrēku. Nekad nedzēsiet šīs sveces izmantojot ūdeni.

Figūrsveces

Pamatā šīs ir dekoratīvas, rokām lietas sveces. Dedzinot šīs sveces vienmēr lietojiet palielu svečturi, jo silikona formu sveces var tecēt bagātīgāk kā standarta formu sveces.

Dārza sveces

Sveces, kuras paredzētas āra lietošanai, nedrīkst lietot telpās. Vienmēr pārliecinieties lai svece ir stabila, lai tā atrastos uz ugunsdrošas virsmas, un ņemiet vērā, ka dedzinot sveci, svečturis sakarsīs. Neļaujiet sveču liesmai nonākt tiešā saskarsmē ar svečturi. Neļaujiet svecei izdegt pavisam. Āra sveces vienmēr novietojiet taisni un lūkojiet lai tuvumā nav nokarenu zaru vai tuvu koku un krūmu.

Peldošās sveces

Vienmēr izvēlieties piemērotu trauku peldošajām svecēm. Nepieļaujiet lai sveces liesma nonāk tiešā saskarsmē ar trauka stiklu.

Stabiņu sveces

Lai nodrošinātu kvalitatīvu degšanu, cilindra sveces katrā degšanas reizē būtu jādedzina vismaz 3-4 stundas. Lai cilindra sveces sānu malas nodegtu vienmērīgi, pārliecinieties lai deglis atrodas pašā sveces centrā. Sveci nodzēsiet izmantojot speciālu ierīci. Caurvējš svecei traucēs degt vienmērīgi, tas var izraisīt dūmus, kā arī parafīna pilēšanu.

Stearīna sveces

Lai svecei nodrošinātu kvalitatīvu degšanu, pirmajā dedzināšanas reizē tai jādeg vismaz 4 stundas. Šis process nodrošinās maksimālu ilgu sveces mūžu.
Jo lielāks ir sveces diametrs, jo ilgāku laiku tai jāļauj degt pirmajā aizdegšanas reizē. Sveces ar diametru virs 100 mm vēlams dedzināt 4 līdz 5 stundas.